Doctor’s Name

PEDIATRIC ORTHOPEDIC SURGEON Dr Kamlesh Devmurari
Dr Maulin Shah
Dr Prakash Chauhan
ORTHOPEDIC SURGEON Dr Kalpan Desai
Dr Nitin Goswami
Dr Mehul Shah
Dr Prakash Amin
Dr Divyang Dave
Dr Manish Mistry
Dr Ashish Shah
Dr Pulak Godiawala
Dr Pragnesh Shah
SPINE SURGEON Dr Amit Jhala
Doctor’s Name
PEDIATRIC NEUROPHYSICIAN Dr Hashruti Shah
Dr Varsha Tripathi
Dr Nitish Vora
Dr Harsh Patel
MORE
Doctor’s Name
Cerebral Palsy (HOD) Dr Vipin Naik
Sr. Occupational Therapist Dr S. R. Apte
Muscular Dystrophy Unit Dr Ramesh Shah
Dialysis Dr Rupen Panchal
Dr Himanshu Patel (Advisor)
Dental Dr Prutha Barad
Dr Sachi Shah
Dr Smit Yagnik
Dr Preya Shah
Dr Jeet Naik
Dr Alap Shah
Dr Harshil Zaveri
Plastic Surgeon Dr Himanshu Vora
Dr Rutvij Parikh
Doctor’s Name
OPTHALMOLOGIST Dr Anil Shah
Dr Shefali Maheshvari
Dr Alay Banker &
Dr Chintan Sarvaiya
Dr Sajani K Shah
Dr Bhavik Zala
Dr Beena Desai
JUVENILE DIABETES CENTRE Dr. Shalmi Mehta
Dr. Ruchi Shah
Dr. Srikant Somani
Dr. Ramesh Gohil
CENTRE OF DIABETES Dr J.C. Mehta
Dr Bharat Mehta
AUTISM Dr Darshana Vora

Doctor’s Name

WOMEN WELLNESS

Dr Pankaj Shah

Dr Anila Kapadia

Dr Shakuntala Shah

Dr Shefali Desai

Dr Kshama Shah

Dr Trupti Patel

MORE
Doctor’s Name
ENT Dr Prakash Bhatt
Dr Amrish Soni
Dr Mittal Patel

Pediatrician

Dr Rajnikant Shah

Pathologist

Dr Biren Shah

Radiologist

Dr Dhiren Shah

Pain Management

Dr Divya Chokshi

Dr Mita Joshi

Dr Chandni Patel

Dr Monika Sharma

Audiologist

Mr. Santosh

Speech Therapist

Mr Sanket Mehta

Skin

Dr Laxman Malodia

Diabetic Foot

Dr Navin Patel