• Dr. Bharat Bhagat
 • Shri Pravinbhai Shah
 • Shri Krishnakant C. Shah
 • Dr. Prakash Amin
 • Dr. Rohitbhai Parekh
 • Shri Jayendrabhai Patel
 • Shri Sarvagnabhai Godiawala
 • Dr. Kalpan Desai
 • Shri P.K.Ghosh
 • Shri Devangbhai Patel
 • Dr. Mehul Shah
 • Shri Nipambhai Shah
 • Dr. Prakash Bhatt
board-of-directors